Skip to main content

Annex 7 - Altres conceptes salarials variables


Taules salarials 2022 (3,5%)


Annex 7

Altres conceptes salarials variables


Retribució variable en funció d'objectius

(Per jornades completes) grups 1, 2 i 3 nivell II


Grup prof.

Lloc treball

N

Imports

RVOG

AS-TGS

Fac. Plant.

III

3.400

422,46

AS-TGS

Fac. Plant.

II

3.400

422,46

AS-TGS

Fac. Plant.

I

3.400

422,46

AS-TGM

Inferm.

-

2.800

347,91

AS-TFPT

Tecn. Esp. S.

II

1.200

149,10Retribució variable en funció d'objectius

(Per jornades completes) grups 3 nivell I, 4, 5, 6 i 7


Grup prof.

Lloc treball

N

Imports

 

AS-TFPT

Aux. T.E.S.

I

852,87

105,97

AS-TFPT

Aux. Inf.

I

852,87

105,97

PAS-TGS

Divers

-

1.326,69

164,85

PAS-TGM

Divers

-

1.137,17

141,30

PAS-TFPT

F. Administr.

II

947,64

117,75

PAS-TFPT

F. Administr.

I

852,87

105,97

PAS-TFPT

F. S. Divers

II

947,64

117,75

PAS-TFPT

F. S. Divers

I

852,87

105,97

AS/PAS

Sub-portalliteres

-

758,11

94,20

AS/PAS

Subaltern

-

758,11

94,20


 


Taules salarials 2023 (2,5%)


Annex 7

Altres conceptes salarials variables


Retribució variable en funció d'objectius

(Per jornades completes) grups 1, 2 i 3 nivell IIGrup prof.

Lloc treball

N

Import màxim

1

Prof. Plantilla

III

6.471,62

1

Prof. Plantilla

II

6.471,62

1

Prof. Plantilla

I

6.471,62

2

Inferm.

-

1.894,11

3

Tècnica/tècnic superior

II

1.659,40Retribució variable en funció d'objectius

(Per jornades completes) Grups 3 nivell I, 4, 5, 6 i 7


Grup prof.

Lloc treball

N

Import màxim

3

Aux. TES

I

1.179,38

3

TCAI

I

1.179,38

4

Divers

-

1.528,82

5

Divers

-

1.310,42

6

F. Administr.

II

1.310,42

6

F. Administr.

I

1.179,38

6

F. S. Divers

II

1.310,42

6

F. S. Divers

I

1.179,38

7

Sub-portalliteres

-

1.048,34

7

Subaltern

-

1.048,34