Skip to main content

Annex 14 - Taules atenció primària de salut


Taules salarials 2022 (3,5%)


Annex 14

Taules atenció primària de salut


Complement d'atenció continuada

(Per jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

Complement lloc de treball

RVOG


Imports

Imports

AS-TGS

Metge Família/Pediatre

T 1

Àmbits urbans < 25.000 habitants

686,48

85,30

T 2

Àmbits urbans > 25.000 habitants

1.372,95

170,59

Àmbits rurals amb més d'1 nucli poblacional

T 3

Àmbits (rurals o urbans) fins a 3 municipis

2.059,42

255,89

T 4

Àmbits (rurals o urbans) fins de 4 o més municipis

2.944,73

365,89Complement dispersió territorial grup 2

(Per jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

Complement lloc de treball

RVOG


Imports

Imports

AS-TGM

Infermera/Treb. Social

T 1

Àmbits urbans < 25.000 hab

686,48

85,30

T 2

Àmbits urbans > 25.000 hab

1.372,95

170,59

Àmbits rurals amb més d'1 nucli poblacional

T 3

Àmbits (rurals o urbans) fins a 3 municipis

2.059,42

255,89

T 4

Àmbits (rurals o urbans) fins de 4 o més municipis

3.901,29

484,75


Àmbit urbà: 1 sol nucli poblacional

Àmbit rural: més d'1 nucli poblacional


 


Taules salarials 2023 (2,5%)


Annex 14

Taules atenció primària de salut


Complement dispersió territorial grup 1.2

(Per jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

Complement lloc de treballTotal/any

/14

1

Metgessa/Metge de família-Pediatre/Pediatra

T 1

Àmbits urbans < 25.000 hab

791,07

56,51T 2 Àmbits urbans > 25.000 hab 1.582,13 113,01


Àmbits rurals amb més d'1 nucli poblacional


T 3 Àmbits (rurals o urbans) fins a 3 municipis 2.373,19 169,51


T 4 Àmbits (rurals o urbans) fins de 4 o més municipis 3.393,39 242,39Complement dispersió territorial grup 2.2

(Per jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

Complement lloc de treball

 


Total/any

/14

2

Infermera/infermer/Treb. Social

T 1

Àmbits urbans < 25.000 hab

791,07

56,51T 2 Àmbits urbans > 25.000 hab 1.582,13 113,01
Àmbits rurals amb més d'1 nucli poblacional
T 3 Àmbits (rurals o urbans) fins a 3 municipis 2.373,19 169,51
T 4 Àmbits (rurals o urbans) fins de 4 o més municipis 4.495,69 321,12


Àmbit urbà: 1 sol nucli poblacional

Àmbit rural: més d'1 nucli poblacional