Skip to main content

Annex 13 - Retibució anual complementària


Taules salarials 2022 (3,5%)


Annex 13

Retribució anual complementària


Complement d'atenció programada (x14)

(Per jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

N

Imports

RVOG

AS-TGS

Fac. Plant.

III

346,58

43,06

AS-TGS

Fac. Plant.

II

319,19

39,66

AS-TGS

Fac. Plant.

I

278,55

34,61Complement SIPDP (x14)

(Per jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

N

Imports

RVOG

AS-TGS

Fac. Plant.

III

188,54

23,43

AS-TGS

Fac. Plant.

II

162,60

20,20

AS-TGM

Inferm/Llevad

-

53,14

6,60Complement d'atenció continuada


Grup prof.

Lloc treball

N

Imports

RVOG

AS-TGS

Fac. Plant.

III

2.040,91

253,59

AS-TGS

Fac. Plant.

II

1.760,28

218,72


 


Taules salarials 2023 (2,5%)


Annex 13

Retribució anual complementària


Complement d'atenció programada (x14)

(per jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

N

Total/any

/14

1

Prof. Plant.

III

5.591,39

399,38

1

Prof. Plant.

II

5.149,50

367,82

1

Prof. Plant.

I

4.493,86

320,99Complement SIPDP (x14)

(per jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

N

Total/any

/14

1

Prof. Plant.

III

3.041,68

217,26

1

Prof. Plant.

II

2.623,29

187,38

2

Inferm/Llevador/a

-

857,31

61,24Complement SIP (x14 )

(per jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

N

Total/any

/14

Grups 3 al 7

-

-

502,25

35,88Complement d'atenció continuada

Aquestes quantitats s'han d'incrementar en una onzena part (complement de vacances)


Grup prof.

Lloc treball

N

Total/any

1

Prof. Plant.

III

2.351,86

1

Prof. Plant.

II

2.028,47