Skip to main content

Annex 22 - Retribució anual complementària-deducció 0,88%


Annex 22

Retribució anual complementària-deducció 0,88%


Complement d'atenció programada (x14)

(Per jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

N

Total/any
2008

Deducció/any
0,88%

/14
2008
Deducció/14
0,88%

1

Prof. Plantilla

III

4.852,12

42,70

346,58

3,05

1

Prof. Plantilla

II

4.468,66

39,32

319,19

2,81

1

Prof. Plantilla

I

3.899,70

34,32

278,55

2,45Complement SIPDP (x14)

(Per jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

N

Total/any
2008

Deducció/any
0,88%

/14
2008

Deducció/14
0,88%

1

Prof. Plantilla

III

2.639,52

23,23

188,54

1,66

1

Prof. Plantilla

II

2.276,45

20,03

162,60

1,43

2

Inferm/Llevad

-

743,96

6,55

53,14

0,47Complement d'atenció continuada


Grup prof.

Lloc treball

N

Total/any
2008

Deducció/any
0,88%

1

Prof. Plantilla

III

2.040,91

17,96

1

Prof. Plantilla

II

1.760,28

15,49