Skip to main content

Annex 4 - Plus nocturnitat

Taules salarials 2022 (3,5%)


Annex 4

Plus nocturnitat

(per a jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

N

Total

/14

RVOG

RVOG/14

AS-TGS

Fac. Form.

V

4.774,71

341,05

593,27

42,38

AS-TGS

Fac. Form.

IV

4.774,71

341,05

593,27

42,38

AS-TGS

Fac. Form.

III

4.774,71

341,05

593,27

42,38

AS-TGS

Fac. Form.

II

4.774,71

341,05

593,27

42,38

AS-TGS

Fac. Form.

I

4.774,71

341,05

593,27

42,38

AS-TGM

Inf. Form.

II

4.052,35

289,45

503,52

35,97

AS-TGM

Inf. Form.

I

4.052,35

289,45

503,52

35,97

AS-TGS

Fac. Plant.

III

5.598,89

399,92

695,68

49,69

AS-TGS

Fac. Plant.

II

5.545,31

396,09

689,02

49,22

AS-TGS

Fac. Plant.

I

5.545,31

396,09

689,02

49,22

AS-TGM

Inferm.

-

4.776,09

341,15

593,45

42,39

AS-TGM

Llevadors/es

-

4.776,09

341,15

593,45

42,39

AS-TFPT

Tecn. Esp. S.

II

3.980,07

284,29

494,54

35,32

AS-TFPT

Aux. T. E. S.

I

3.582,06

255,86

445,08

31,79

AS-TFPT

Aux. Enf.

I

3.582,06

255,86

445,08

31,79

PAS-TGS

Divers

-

5.572,10

398,01

692,35

49,45

PAS-TGM

Divers

-

4.776,09

341,15

593,45

42,39

PAS-TFPT

F. Administr.

II

3.980,07

284,29

494,54

35,32

PAS-TFPT

F. Administr.

I

3.582,06

255,86

445,08

31,79

PAS-TFPT

F. S. Divers

II

3.980,07

284,29

494,54

35,32

PAS-TFPT

F. S. Divers

I

3.582,06

255,86

445,08

31,79

AS/PAS

Sub-portalliteres

-

3.184,06

227,43

395,63

28,26

AS/PAS

Subaltern

-

3.184,06

227,43

395,63

28,26


 


Taules salarials 2023 (2,5%)


Annex 4

Plus nocturnitat

(per a jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

N

Total/any

/14

1

Prof. Formació

V

5.502,17

393,01

1

Prof. Formació

IV

5.502,17

393,01

1

Prof. Formació

III

5.502,17

393,01

1

Prof. Formació

II

5.502,17

393,01

1

Prof. Formació

I

5.502,17

393,01

2

Prof. Formació

II

4.669,77

333,55

2

Prof. Formació

I

4.669,77

333,55

1

Prof. Planitlla

III

6.451,94

460,85

1

Prof. Planitlla

II

6.390,20

456,44

1

Prof. Planitlla

I

6.390,20

456,44

2

Infermera/infermer

-

5.503,78

393,13

2

Llevadora/llevador

-

5.503,78

393,13

3

Tècnica/tècnic superior

II

4.586,48

327,61

3

Aux. TES

I

4.127,82

294,84

3

TCAI

I

4.127,82

294,84

4

Divers

-

6.421,06

458,65

5

Divers

-

5.503,78

393,13

6

F. Administr.

II

4.586,48

327,61

6

F. Administr.

I

4.127,82

294,84

6

F. S. Divers

II

4.586,48

327,61

6

F. S. Divers

I

4.127,82

294,84

7

Sub-portalliteres

-

3.669,18

262,08

7

Subaltern

-

3.669,18

262,08