Skip to main content

Annex 21 - Sistema d'incentivació i promoció-deducció 0,88%


Annex 21

Sistema d'incentivació i promoció-deducció 0,88%


Grup prof.

Lloc treball

N

 

Nivell A
5% SB

Deducció/any
0,88%

Nivell A
5% SB/12

Deducció/12
0,88%

3

Tècnica/tècnic superior

II

1.048,98

9,23

87,41

0,77

 

 
-


3

Aux. TES

I

889,78

7,83

74,15

0,65

3

TCAI

I

918,93

8,09

76,58

0,67


-


4

Divers

-

1.560,67

13,73

130,06

1,14


-


5

Divers

-

1.261,00

11,10

105,08

0,92


-


6

F. Administr.

II

1.048,38

9,23

87,36

0,77

6

F. Administr.

I

918,85

8,09

76,57

0,67


-


6

F. S. Divers

II

1.048,24

9,22

87,35

0,77

6

F. S. Divers

I

918,28

8,08

76,52

0,67


-


7

Sub-portalliteres

-

842,08

7,41

70,17

0,62

7

Subalterns

-

780,97

6,87

65,08

0,57Grup prof.

Lloc treball

N

Nivell B 8% SB

Deducció/any
0,88%

Nivell B
8% SB/12

Deducció/12
0,88%

3

Tècnica/tècnic superior

II

1.678,37

14,77

139,86

1,23

3

Aux. TES

I

1.423,65

12,53

118,64

1,04

3

TCAI

I

1.470,29

12,94

122,52

1,08

4

Divers

-

2.497,08

21,97

208,09

1,83

5

Divers

-

2.017,61

17,75

168,13

1,48

6

F. Administr.

II

1.677,41

14,76

139,78

1,23

6

F. Administr.

I

1.470,16

12,94

122,51

1,08

6

F. S. Divers

II

1.677,18

14,76

139,77

1,23

6

F. S. Divers

I

1.469,25

12,93

122,44

1,08

7

Sub-portalliteres

-

1.347,33

11,86

112,28

0,99

7

Subalterns

-

1.249,56

11,00

104,13

0,92Grup prof.

Lloc treball

N

Nivell C
10% SB

deducció/any
0,88%

Nivell C
10% SB/12

deducció/12
0,88%

3

Tècnica/tècnic superior

II

2.097,96

18,46

174,83

1,54

3

Aux. TES

I

1.779,57

15,66

148,30

1,31

3

TCAI

I

1.837,87

16,17

153,16

1,35

4

Divers

-

3.121,35

27,47

260,11

2,29

5

Divers

-

2.522,01

22,19

210,17

1,85

6

F. Administr.

II

2.096,76

18,45

174,73

1,54

6

F. Administr.

I

1.837,71

16,17

153,14

1,35

6

F. S. Divers

II

2.096,47

18,45

174,71

1,54

6

F. S. Divers

I

1.836,56

16,16

153,05

1,35

7

Sub-portalliteres

-

1.684,17

14,82

140,35

1,24

7

Subalterns

-

1.561,95

13,75

130,16

1,15