Skip to main content

Annex 11 - Preu/hora atenció continuada presencial


Taules salarials 2022 (3,5%)


Annex 11

Preu/hora de l'atenció continuada presencial


Grup Prof.

Lloc treball

Laborable

RVOG

Dissabte

RVOG

Festiu/diumenge

RVOG

AS-TGS

Fac. Plant.

24,56

3,05

27,75

3,45

27,75

3,45

AS-TGS

Fac. Form.

18,33

2,28

20,71

2,57

20,71

2,57

AS-TGS

Fac. Form.

18,33

2,28

20,71

2,57

20,71

2,57

AS-TGS

Fac. Form.

17,11

2,13

19,33

2,40

19,33

2,40

AS-TGS

Fac. Form.

14,66

1,82

16,57

2,06

16,57

2,06

AS-TGS

Fac. Form.

12,22

1,52

13,81

1,72

13,81

1,72

AS-TGM

Inferm. Form.

9,96

1,24

11,26

1,40

11,26

1,40

AS-TGM

Inferm. Form.

8,34

1,04

9,42

1,17

9,42

1,17

AS-TGM

Inferm.

17,23

2,14

19,47

2,42

19,47

2,42

AS-TGM

Llevadors/es

17,90

2,22

20,23

2,51

20,23

2,51

AS-TFPT

Tecn. Esp. S.

12,95

1,61

14,63

1,82

14,63

1,82

AS-TFPT

Aux. T. E. S.

10,98

1,36

12,41

1,54

12,41

1,54

AS-TFPT

Aux. Inf.

11,34

1,41

12,82

1,59

12,82

1,59

PAS-TGS

Divers

19,27

2,39

21,77

2,70

21,77

2,70

PAS-TGM

Divers

15,57

1,93

17,59

2,19

17,59

2,19

AS-TFPT

F. Administr.

12,94

1,61

14,63

1,82

14,63

1,82

PAS-TFPT

F. Administr.

11,34

1,41

12,82

1,59

12,82

1,59

AS-TFPT

F. S. Divers

12,94

1,61

14,63

1,82

14,63

1,82

PAS-TFPT

F. S. Divers

11,34

1,41

12,82

1,59

12,82

1,59

AS/PAS

Sub-portalliteres

10,40

1,29

11,75

1,46

11,75

1,46

AS/PAS

Subalterns

9,64

1,20

10,90

1,35

10,90

1,35


Es consideren guàrdies especials les de Nadal i Cap d'Any. Les hores de guàrdia que es realitzin des de les 20:00 hores del dia 24 de desembre a les 20:00 hores del dia 25 de desembre, i des de les 20:00 hores del dia 31 de desembre a les 20:00 hores del dia 1 de gener, es retribuiran amb un increment del 100%.


 


Taules salarials 2023 (2,5%)


Annex 11

Preu/hora de l'atenció continuada presencial


Aquestes quantitats s'han d'incrementar en una onzena part (complement de vacances)


Grup prof.

Lloc treball

Laborable

Dissabte

Diumenge/festiu

1

Prof. Plant. s/nivell SIPDP/nivell

35,01

38,19

38,19

1

Prof. Plant. nivell SIPDP B, C, D

37,14

40,31

40,31

1

Prof. Formació

26,26

28,64

28,64

1

Prof. Formació

26,26

28,64

28,64

1

Prof. Formació

24,51

26,73

26,73

1

Prof. Formació

21,01

22,91

22,91

1

Prof. Formació

17,51

19,10

19,10

2

Prof. Formació

12,38

13,99

13,99

2

Prof. Formació

10,31

11,65

11,65

2

Infermera/infermer

19,86

22,44

22,44

2

Llevadora/llevador

20,63

23,31

23,31

3

Tècnica/tècnic superior

14,92

16,86

16,86

3

Aux. TES

12,65

14,30

14,30

3

TCAI

13,07

14,77

14,77

4

Divers

22,21

25,09

25,09

5

Divers

17,94

20,27

20,27

6

F. Administr.

14,91

16,86

16,86

6

F. Administr.

13,07

14,77

14,77

6

F. S. Divers

14,91

16,86

16,86

6

F. S. Divers

13,07

14,77

14,77

7

Sub-portalliteres

11,98

13,54

13,54

7

Subalterns

11,11

12,56

12,56


Es consideren guàrdies especials les de Nadal i Cap d'Any. Les hores de guàrdia que es realitzin des de les 20:00 hores del dia 24 de desembre a les 20:00 hores del dia 25 de desembre, i des de les 20:00 hores del dia 31 de desembre a les 20:00 hores del dia 1 de gener, es retribuiran amb un increment del 100%.