Skip to main content

Annex 10 - Altres conceptes salarials


Taules salarials 2022 (3,5%)


Annex 10

Altres conceptes salarials


Plus diumenge

preu hora

RVOG

Grup professional 1:

5,89

0,732

Grup professional 2:

5,36

0,666

Grup professional 3:

4,25

0,528

Grup professional 4 i 5:

4,25

0,528

Grup professional 6 i 7:

4,25

0,528Plus dissabte

preu hora

RVOG

Grup professional 1:

3,21

0,399

Grup professional 2:

2,68

0,333

Grup professional 3:

2,13

0,264

Grup professional 4 i 5:

2,13

0,264

Grup professional 6 i 7:

2,13

0,264Plus festiu

preu hora

RVOG

Grup professional 1:

8,30

1,031

Grup professional 2:

7,77

0,965

Grup professional 3:

4,83

0,600

Grup professional 4 i 5:

4,85

0,602

Grup professional 6 i 7:

4,25

0,528Plus festiu especial

26,57

3,302Les quantitats corresponents a dietes i despeses i deduccions per manutenció i allotjament són les reflectides a les taules següents


Dietes i despeses

Esmorzar

3,04

Dinar

16,18

Sopar

16,18

Desplaçament + pernocta:

35,39

Utilització vehicle propi (euros./Km)

0,19Deduccions per manutenció i allotjament


Intern

semi intern

Grup professional 1 i 4:

133,48

111,24

Grup professional 2 i 5:

111,24

88,98

Grup professional 3, 6 i 7:

88,98

72,29


 

 


Taules salarials 2023 (2,5%)


Annex 10

Altres conceptes salarials


Les quantitats corresponents a plus dissabte, diumenge i festiu (excepte festiu especial) S'han d'incrementar en una onzena part (complement de vacances)


Plus dissabte

Peu hora

Grup professional 1:

3,88

Grup professional 2:

3,24

Grup professional 3:

2,57

Grup professional 4 i 5:

2,57

Grup professional 6 i 7:

2,57


Plus diumenge


Grup professional 1:

7,12

Grup professional 2:

6,48

Grup professional 3:

5,14

Grup professional 4 i 5:

5,14

Grup professional 6 i 7:

5,14


Plus festiu


Grup professional 1:

11,48

Grup professional 2:

10,74

Grup professional 3:

6,67

Grup professional 4 i 5:

6,70

Grup professional 6 i 7:

5,88


Plus festiu especial (per dia)

38,27Les quantitats corresponents a dietes i despeses i deduccions per Manutenció i allotjament són les reflectides a les taules següents


Dietes i despeses

Esmorzar

3,12

Dinar

16,58

Sopar

16,58

Desplaçament + pernocta:

36,27

Utilització vehicle propi (euros./Km)

0,19Deduccions per manutenció i allotjament


Intern

Semi intern

Grup professional 1 i 4:

136,82

114,03

Grup professional 2 i 5:

114,03

91,21

Grup professional 3, 6 i 7:

91,21

74,10