Skip to main content

Annex 3 - Salari base

Taules salarials 2022 (3,5%)


Annex 3

Salari base

(per a jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

N

Total

/14

RVOG

RVOG/14

AS-TGS

Fac. Form.

V

21.963,64

1.568,83

3.966,36

283,31

AS-TGS

Fac. Form.

IV

20.372,08

1.455,15

3.685,08

263,22

AS-TGS

Fac. Form.

III

18.780,51

1.341,46

3.507,72

250,55

AS-TGS

Fac. Form.

II

17.188,94

1.227,78

3.331,52

237,97

AS-TGS

Fac. Form.

I

15.915,69

1.136,83

3.157,80

225,56

AS-TGM

Inf. Form.

II

14.608,64

1.043,47

1.815,17

129,66

AS-TGM

Inf. Form.

I

13.507,84

964,85

1.678,39

119,89

AS-TGS

Fac. Plant.

III

41.456,22

2.961,16

5.151,07

367,93

AS-TGS

Fac. Plant.

II

35.878,21

2.562,73

4.457,98

318,43

AS-TGS

Fac. Plant.

I

27.692,54

1.978,04

3.440,89

245,78

AS-TGM

Inferm.

-

27.906,65

1.993,33

3.467,49

247,68

AS-TGM

Llevadors/es

-

28.994,97

2.071,07

3.602,72

257,34

AS-TFPT

Tecn. Esp. S.

II

20.979,59

1.498,54

2.606,78

186,20

AS-TFPT

Aux. T. E. S.

I

17.795,67

1.271,12

2.211,17

157,94

AS-TFPT

Aux. Enf.

I

18.378,68

1.312,76

2.283,61

163,12

PAS-TGS

Divers

-

31.213,45

2.229,53

3.878,37

277,03

PAS-TGM

Divers

-

25.220,11

1.801,44

3.133,68

223,83

PAS-TFPT

F. Administr.

II

20.967,58

1.497,68

2.605,29

186,09

PAS-TFPT

F. Administr.

I

18.377,06

1.312,65

2.283,41

163,10

PAS-TFPT

F. S. Divers

II

20.964,73

1.497,48

2.604,94

186,07

PAS-TFPT

F. S. Divers

I

18.365,62

1.311,83

2.281,99

163,00

AS/PAS

Sub-portalliteres

-

16.841,65

1.202,98

2.092,63

149,47

AS/PAS

Subaltern

-

15.619,48

1.115,68

1.940,77

138,63


 


Taules salarials 2023 (2,5%)


Annex 3

Salari base (per a jornades completes)


Grup prof.

Lloc treball

N

Total/any

/14

1

Prof. Formació

V

26.578,25

1.898,45

1

Prof. Formació

IV

24.658,59

1.761,33

1

Prof. Formació

III

22.845,43

1.631,82

1

Prof. Formació

II

21.033,46

1.502,39

1

Prof. Formació

I

19.550,32

1.396,45

2

Prof. Formació

II

19.022,88

1.358,78

2

Prof. Formació

I

17.589,46

1.256,39

1

Prof. Planitlla

III

47.772,47

3.412,32

1

Prof. Planitlla

II

41.344,60

2.953,19

1

Prof. Planitlla

I

31.911,77

2.279,41

2

Infermera/infermer

-

34.730,05

2.480,72

2

Llevadora/llevador

-

35.984,19

2.570,30


Tècnica/tècnic superior

II

24.176,03

1.726,86

3

Aux. TES

I

20.507,01

1.464,79

3

TCAI

I

21.178,85

1.512,78

4

Divers

-

35.969,12

2.569,22

5

Divers

-

29.062,64

2.075,90

6

F. Administr.

II

24.162,19

1.725,87

6

F. Administr.

I

21.176,98

1.512,64

6

F. S. Divers

II

24.158,91

1.725,64

6

F. S. Divers

I

21.163,80

1.511,70

7

Sub-portalliteres

-

19.407,64

1.386,26

7

Subaltern

-

17.999,26

1.285,66