Skip to main content

Annex 12 - Preu/hora atenció continuada localitzable


Taules salarials 2022 (3,5%)


Annex 12

Preu/hora de l'atenció continuada localitzable


Grup Prof.

Lloc treball

Laborable

RVOG

Dissabte

RVOG

Festiu/dium.

RVOG

AS-TGS

Fac. Plant.

9,82

1,22

11,10

1,38

11,10

1,38

AS-TGS

Fac. Form.

7,33

0,91

8,29

1,03

8,29

1,03

AS-TGS

Fac. Form.

7,33

0,91

8,29

1,03

8,29

1,03

AS-TGS

Fac. Form.

6,84

0,85

7,73

0,96

7,73

0,96

AS-TGS

Fac. Form.

5,86

0,73

6,63

0,82

6,63

0,82

AS-TGS

Fac. Form.

4,89

0,61

5,52

0,69

5,52

0,69

AS-TGM

Inferm. Form.

3,98

0,50

4,50

0,56

4,50

0,56

AS-TGM

Inferm. Form.

3,34

0,41

3,77

0,47

3,77

0,47

AS-TGM

Inferm.

6,89

0,86

7,79

0,97

7,79

0,97


Llevadors/ores

7,16

0,89

8,09

1,01

8,09

1,01

AS-TFPT

Tecn. Esp. S.

5,18

0,64

5,85

0,73

5,85

0,73

AS-TFPT

Aux. T. E. S.

4,39

0,55

4,97

0,62

4,97

0,62

AS-TFPT

Aux. Inf.

4,54

0,56

5,13

0,64

5,13

0,64

PAS-TGS

Divers

7,71

0,96

8,71

1,08

8,71

1,08

PAS-TGM

Divers

6,23

0,77

7,04

0,87

7,04

0,87

PAS-TFPT

F. Administr.

5,18

0,64

5,85

0,73

5,85

0,73

PAS-TFPT

F. Administr.

4,54

0,56

5,13

0,64

5,13

0,64

PAS-TFPT

F. S. Divers

5,18

0,64

5,85

0,73

5,85

0,73

PAS-TFPT

F. S. Divers

4,53

0,56

5,12

0,64

5,12

0,64

AS/PAS

Sub-portalliteres

4,16

0,52

4,70

0,58

4,70

0,58

AS/PAS

Subalterns

3,86

0,48

4,36

0,54

4,36

0,54


A partir de l'hora de guàrdia de localització 1.116, el preu serà incrementat en un 15% respecte de l'establert a la taula salarial.

Es consideren guàrdies especials les de Nadal i Cap d'Any. Les hores de guàrdia que es realitzin des de les 20:00 hores del dia 24 de desembre a les 20:00 hores del dia 25 de desembre, i des de les 20:00 hores del dia 31 de desembre a les 20:00 hores del dia 1 de gener, es retribuiran amb un increment del 100%.


 


Taules salarials 2023 (2,5%)


Annex 12

Preu/hora de l'atenció continuada localitzable


Aquestes quantitats s'han d'incrementar en una onzena part (complement de vacances)


Grup prof.

Lloc treball

Laborable

Dissabte

Diumenge/festiu

1

Prof. Plant. s/nivell SIPDP/nivell A

14,01

15,27

15,27

1

Prof. Plant. nivell SIPDP B, C, D

14,85

16,08

16,08

1

Prof. Formació

10,51

11,45

11,45

1

Prof. Formació

10,51

11,45

11,45

1

Prof. Formació

9,81

10,69

10,69

1

Prof. Formació

8,41

9,16

9,16

1

Prof. Formació

7,01

7,64

7,64

2

Prof. Formació

4,95

5,59

5,59

2

Prof. Formació

4,13

4,66

4,66

2

Infermera/infermer

7,94

8,97

8,97

2

Llevadora/llevador

8,25

9,32

9,32

3

Tècnica/tècnic superior

5,97

6,75

6,75

3

Aux. TES

5,06

5,73

5,73

3

TCAI

5,23

5,91

5,91

4

Divers

8,88

10,03

10,03

5

Divers

7,18

8,11

8,11

6

F. Administr.

5,96

6,74

6,74

6

F. Administr.

5,23

5,91

5,91

6

F. S. Divers

5,96

6,74

6,74

6

F. S. Divers

5,22

5,90

5,90

7

Sub-portalliteres

4,79

5,42

5,42

7

Subalterns

4,44

5,02

5,02


A partir de l'hora de guàrdia de localització 1.116, el preu serà incrementat en un 15% respecte de l'establert a la taula salarial.

Es consideren guàrdies especials les de Nadal i Cap d'Any. Les hores de guàrdia que es realitzin des de les 20:00 hores del dia 24 de desembre a les 20:00 hores del dia 25 de desembre, i des de les 20:00 hores del dia 31 de desembre a les 20:00 hores del dia 1 de gener, es retribuiran amb un increment del 100%.