Skip to main content

Infermera especialista i infermera especialitzada en la vessant medico quirúrgica

Infermera especialista i infermera especialitzada en la vessant medico quirúrgica

La infermera especialista que presti serveis en una àrea pròpia de la seva especialitat percebrà sempre el seu nivell de carrera professional com a infermera especialista, incrementant en 1.500

€/any el nivell de la infermera bàsica, i mantindrà la resta de retribucions pròpies de la infermeria.

La infermera especialitzada en serveis mèdic-quirúrgics que o bé tingui un màster específic propi de l'àmbit on treballa, o bé tingui el 4t nivell de carrera professional i porti més de 10 anys treballant a l'àrea mèdic quirúrgica, podrà sol·licitar que se li reconegui i aboni el seu nivell de carrera professional:

. Segons treballi i tingui la seva especialització en els serveis de crítics de l'Hospital, infermeria d'anestèsia, quiròfans o en la zona especial de cremats,

- o bé en la resta de serveis propis de l'especialitat, en funció de la taula i retribucions anuals següents:Infermera

Especialista

Especialitzada mèdic quirúrgica

Especialitzada i àrea d'UCI, cremats, quiròfan i anestèsia.

Nivell 0


1.500,00 €1r nivell

2.589,58

4.089,58 €

3.339,58 €

3.589,58 €

2n nivell

4.630,64

6.130,64 €

5.380,64 €

5.630,64 €

3r nivell

6.297,48

7.797,48 €

7.047,48 €

7.297,48 €

4r nivell

8.942,78

10.442,78 €

9.692,78 €

9.942,78 €