Skip to main content

Complement per contínuum assistencial a personal TCAI d'hospitals

Complement per contínuum assistencial a personal TCAI d'hospitals

Es reconeixerà un import únic a retribuir l'exercici anual següent al de la seva meritació, i s'abonarà conjuntament el mateix mes que la DPO. El professional que percebi aquest complement ha de percebre també el tram d'atenció continuada anterior corresponent a treballar a torns per a la cobertura de les 24 hores, 7 dies la setmana i 365 dies l'any.

Al personal TCAI que treballa a torns, malgrat insistir en que el passi de torn ha de constar escrit i ha de quedar enregistrat, amb torns les 24 hores del dia els 365 dies l'any, se'ls reconeix el contínuum assistencial de jornada per endarreriments per excés de jornada i un complement específic en funció del nombre de dies on hi ha aquest contínuum assistencial, en funció dels torns. L'import serà del 50% del previst per infermeria, en les mateixes condicions.