Skip to main content

ICS

II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. III Acord amb les millores.

Acords Mesa Sectorial ICS

Accés als Acords de Mesa Sectorial ICS https://inf.cat/mesasectorialics

Introducció, àmbit d'aplicació, vigència, règim de funcionament.

Sistemes d'incentivació i promoció professional.

Sistemes d’incentivació i promoció professional: La carrera professional i la retribució variable...

Polítiques d'ocupació

Mesures de reordenació de la prestació assitencial i millores laborals

Sistemes de retribució de personal estatutari de l'ICS

Ordenació del temps de treball

Plà d'ordenació de recursos humans

Modificacions legislatives i disposicions addicionals

Annexos

Pactes

Pactes entre la Mesa Sectorial i els representants de les treballadores i treballadors i l'ICS

Llibre de Retribucions

III Acord

Modificacions del II Acord segons el pactat per la Mesa Sectorial de Negociació: III Acord de con...

Jornada ordinària

Jornada ordinària S'unifica la jornada ordinària anual del personal mèdic i de la resta de perso...

Jornada complementària

Jornada complementària La jornada complementària programada o guàrdia es fixarà internament en c...

Guàrdia localitzada o de crida

Guàrdia localitzada o de crida No es tindran en compte els períodes de localització, de guàrdia ...

Exempció de guàrdies

Exempció de guàrdies Quedaran exempts d'haver de realitzar jornada complementària totes les treb...

Ampliació de la jornada complementària

Ampliació de la jornada complementària La realització de la jornada complementària d'atenció con...

Millores en l'organització i reconeixement de perfils i/o especialitats

Millores en l'organització i reconeixement de perfils i/o especialitats Reconeixement profession...

Millores en la carrera professional

Millores en la carrera professional - Requisits de vinculació i temps de treball per accedir a l...

Millores en les DPO

Millores en les DPO Signatura durant el primer trimestre de l'any per al personal fix, interí i ...

Millores retributives en complements específics

Millores retributives en complements específics - Nou model retributiu per al personal mèdic i d...

Infermera especialista i infermera especialitzada en la vessant medico quirúrgica

Infermera especialista i infermera especialitzada en la vessant medico quirúrgica La infermera e...

Import de la carrera professional del personal de gestió i serveis dels grups A1 i A2

- Import de la carrera professional del personal de gestió i serveis dels grups A1 i A2 L'import...

Complements d'atenció continuada

Complements d'atenció continuada . El personal estatutari que realitzi atenció continuada per jo...

Mòduls

Mòduls de cobertura jornada de tarda per reducció de les llistes d'espera El percebrà el persona...

Complement per torns i contínuum assistencial a infermeria d'hospitals

Complement per torns i contínuum assistencial a infermeria d'hospitals Es reconeixerà un import ...

Complement per contínuum assistencial a personal TCAI d'hospitals

Complement per contínuum assistencial a personal TCAI d'hospitals Es reconeixerà un import únic ...

Complement de dedicació especial a favor del personal d'infermeria

Complement de dedicació especial a favor del personal d'infermeria Podrà optar la infermera que ...

Nou tram d'atenció continuada com a complement per exoneració de guàrdies per edat del metge especialista

Nou tram d'atenció continuada com a complement per exoneració de guàrdies per edat del metge espe...

Vigència del II Acord de condicions de treball del personal estatutari de l'ICS

Vigència del II Acord de condicions de treball del personal estatutari de l'ICS El present docum...