Skip to main content

ICS

II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

Introducció, àmbit d'aplicació, vigència, règim de funcionament.

Sistemes d'incentivació i promoció professional.

Sistemes d’incentivació i promoció professional: La carrera professional i la retribució variable...

Polítiques d'ocupació

Mesures de reordenació de la prestació assitencial i millores laborals

Sistemes de retribució de personal estatutari de l'ICS

Ordenació del temps de treball

Plà d'ordenació de recursos humans

Modificacions legislatives i disposicions addicionals

Annexos

Pactes

Pactes entre la Mesa Sectorial i els representants de les treballadores i treballadors i l'ICS

Llibre de Retribucions