Skip to main content

Import de la carrera professional del personal de gestió i serveis dels grups A1 i A2

- Import de la carrera professional del personal de gestió i serveis dels grups A1 i A2

L'import de la seva carrera professional s'incrementa segons les taules següents:


Nivells

Grup A1

Grup A2

1er nivell

2.307,46

1.851,34

2n nivell

3.511,46

2.782,06

3er nivell

4.313,94

3.401,84

4t nivell

5.717,44

4.486,84- Import de la carrera professional del personal tècnic especialista de grau superior sanitari

Es millora l'import de la carrera professional pel nivell de formació en les funcions que desenvolupen, i passen a tenir els imports següents:1er Nivell

2n Nivell

3er Nivell

4rt Nivell

TESS

1.474,62

2.283,68

2.823,38

3.767,26- Import de la carrera professional del personal tècnic de grau mitjà en cures d'auxiliar d'infermeria (TCAI)

Es millora l'import de la carrera professional de les TCAI, que passen a tenir els següents imports:1er Nivell

2n Nivell

3er Nivell

4rt Nivell

TCAI

1.307,16

2.016,26

2.488,62

3.315,60- Import de la carrera professional del personal auxiliar administratiu

L'import de la carrera professional de la categoria professional d'auxiliar administratiu s'iguala amb el del personal administratiu.1r Nivell

2n Nivell

3er Nivell

4rt Nivell

Auxiliar administratiu

1.349,60

2.158,66

2.698,36

3.642,24