Skip to main content

Complement per torns i contínuum assistencial a infermeria d'hospitals

Complement per torns i contínuum assistencial a infermeria d'hospitals

Es reconeixerà un import únic a retribuir l'exercici anual següent al de la seva meritació, i s'abonarà conjuntament el mateix mes que la DPO. El professional que percebi aquest complement ha de percebre també el tram d'atenció continuada anterior corresponent a treballar a torns per a la cobertura de les 24 hores, 7 dies la setmana i 365 dies l'any.

Al personal d'infermeria que treballa a torns, malgrat insistir en que el passi de torn ha de constar escrit i ha de quedar enregistrat, i a les llevadores que treballen en la sala de parts i cobreixen també amb torns les 24 hores del dia els 365 dies l'any, se'ls reconeix el contínuum assistencial de jornada per endarreriments per excés de jornada i un complement específic en funció del nombre de dies on hi ha aquest contínuum assistencial, en funció dels torns.


Així, al personal que treballa a torns de 7h + 7h + 10 h:

300€ anuals, al torn de matí i tarda.

190€ anuals, al torn de nit, doncs fa menys dies d'encavalcament.


Al personal que treballa en torns de 12 hores dia i 12 hores nit:

175€, al torn de dia

125€, al torn de nit