Skip to main content

Pàgines actualitzades fa poc

Annex 23 - Complement dispersió territorial-deducció 0,88%

SISCAT Annexos i taules salarials

Annex 23 Complement dispersió territorial-deducció 0,88% Complement dispersió territorial g...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 22 - Retribució anual complementària-deducció 0,88%

SISCAT Annexos i taules salarials

Annex 22 Retribució anual complementària-deducció 0,88% Complement d'atenció programada (x1...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 21 - Sistema d'incentivació i promoció-deducció 0,88%

SISCAT Annexos i taules salarials

Annex 21 Sistema d'incentivació i promoció-deducció 0,88% Grup prof. Lloc ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 20 - Sistema d'Incentivació, promoció i desenvolupament professional-deducció 0,88%

SISCAT Annexos i taules salarials

Annex 20 Sistema d'Incentivació, promoció i desenvolupament professional-deducció 0,88% ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 19 - Preu hora guàrdies presencials i guàrdies localitzables 2008-deducció 0,88%

SISCAT Annexos i taules salarials

Annex 19 Preu hora guàrdies presencials i guàrdies localitzables 2008-deducció 0,88% ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 18 - Altres conceptes salarials- deducció 0,88%

SISCAT Annexos i taules salarials

Annex 18 Altres conceptes salarials- deducció 0,88% Plus dissabte Preu hor...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 17 - Retribució variable en funció d'objectius 2008-deducció 0,88%

SISCAT Annexos i taules salarials

Annex 17 Retribució variable en funció d'objectius 2008-deducció 0,88% (Per jornades comple...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 16 - Plus vinculació 2008- deducció 0,88%

SISCAT Annexos i taules salarials

Annex 16 Plus vinculació 2008- deducció 0,88% Anys treballats Total/any200...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 15 - Salari base 2008-deducció 0,88%

SISCAT Annexos i taules salarials

Annex 15 Salari base 2008-deducció 0,88% Grup prof. Lloc treball N ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 14 - Taules atenció primària de salut

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 14 Taules atenció primària de salut Complement d'aten...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 13 - Retibució anual complementària

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 13 Retribució anual complementària Complement d'atenc...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 12 - Preu/hora atenció continuada localitzable

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 12 Preu/hora de l'atenció continuada localitzable ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 11 - Preu/hora atenció continuada presencial

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 11 Preu/hora de l'atenció continuada presencial ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 10 - Altres conceptes salarials

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 10 Altres conceptes salarials Plus diumen...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 9 - Sistena d'incentivació i promoció

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 9 Sistema d'incentivació i promoció Grup ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 8 - Altres conceptes salarials

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 8 Altres conceptes salarials Sistema ince...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 7 - Altres conceptes salarials variables

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 7 Altres conceptes salarials variables Retribució var...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 6 - Plus responssabilitat

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 6 Plus responsabilitat (Per jornades completes) ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 5 - Plus vinculació

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 5 Plus vinculació (Per jornades completes) ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 4 - Plus nocturnitat

SISCAT Annexos i taules salarials

Taules salarials 2022 (3,5%) Annex 4 Plus nocturnitat (per a jornades completes) ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya