Skip to main content

Pàgines actualitzades fa poc

Retribucions ICS

ICS Llibre de Retribucions

Consulta l'arxiu adjunt.

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Exempció de guàrdies

ICS III Acord

Exempció de guàrdies Quedaran exempts d'haver de realitzar jornada complementària totes les treb...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Guàrdia localitzada o de crida

ICS III Acord

Guàrdia localitzada o de crida No es tindran en compte els períodes de localització, de guàrdia ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Jornada complementària

ICS III Acord

Jornada complementària La jornada complementària programada o guàrdia es fixarà internament en c...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Jornada ordinària

ICS III Acord

Jornada ordinària S'unifica la jornada ordinària anual del personal mèdic i de la resta de perso...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en l'àmbit de l'empresa pública Institut

ICS Pactes

1. Introducció L'empresa pública ICS és una organització que per les seves característiques: rot...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 3 - Jornades de treball

ICS Annexos

Jornades de treball La jornada del personal estatutari de l'ICS que presta serveis en torn diürn...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Annex 2 - Plus de nit, dissabte, diumenge i festiu any 2006

ICS Annexos

Plus de nit, dissabte, diumenge i festiu any 2006 Modalitat A ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Ampliació de la jornada complementària

ICS III Acord

Ampliació de la jornada complementària La realització de la jornada complementària d'atenció con...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Millores en l'organització i reconeixement de perfils i/o especialitats

ICS III Acord

Millores en l'organització i reconeixement de perfils i/o especialitats Reconeixement profession...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Millores en la carrera professional

ICS III Acord

Millores en la carrera professional - Requisits de vinculació i temps de treball per accedir a l...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Millores en les DPO

ICS III Acord

Millores en les DPO Signatura durant el primer trimestre de l'any per al personal fix, interí i ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Millores retributives en complements específics

ICS III Acord

Millores retributives en complements específics - Nou model retributiu per al personal mèdic i d...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Infermera especialista i infermera especialitzada en la vessant medico quirúrgica

ICS III Acord

Infermera especialista i infermera especialitzada en la vessant medico quirúrgica La infermera e...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Import de la carrera professional del personal de gestió i serveis dels grups A1 i A2

ICS III Acord

- Import de la carrera professional del personal de gestió i serveis dels grups A1 i A2 L'import...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Complements d'atenció continuada

ICS III Acord

Complements d'atenció continuada . El personal estatutari que realitzi atenció continuada per jo...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Nou tram d'atenció continuada com a complement per exoneració de guàrdies per edat del metge especialista

ICS III Acord

Nou tram d'atenció continuada com a complement per exoneració de guàrdies per edat del metge espe...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Complement de dedicació especial a favor del personal d'infermeria

ICS III Acord

Complement de dedicació especial a favor del personal d'infermeria Podrà optar la infermera que ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Complement per torns i contínuum assistencial a infermeria d'hospitals

ICS III Acord

Complement per torns i contínuum assistencial a infermeria d'hospitals Es reconeixerà un import ...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya

Vigència del II Acord de condicions de treball del personal estatutari de l'ICS

ICS III Acord

Vigència del II Acord de condicions de treball del personal estatutari de l'ICS El present docum...

Actualitzat fa 3 mesos per Infermeres de Catalunya