Skip to main content

Sistema d'Emergències Mèdiques

Conveni col·lectiu de l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Disposicions generals

Condicions de treball

Condicions retributives

Permisos, llicències i excedències

Formació

Jubilacions

Drets sindicals

Millores socials

Salut laboral

Normativa disciplinària

Pla d'igualtat

Disposicions transitòries, addicionals i finals

Annexos