Skip to main content

Annex 20 - Sistema d'Incentivació, promoció i desenvolupament professional-deducció 0,88%


Annex 20

Sistema d'Incentivació, promoció i desenvolupament professional-deducció 0,88%


SIPDP grup 1.2

Total/any
2008
Deducció/any
0,88%
/12
2008
Deducció/12
0,88%

Nivell A

2.866,86

25,23

238,91

2,10

Nivell B

6.648,57

58,51

554,05

4,88

Nivell C

10.444,70

91,91

870,39

7,66

Nivell D

12.999,96

114,40

1.083,33

9,53


SIPDP grup 2.2

Total/any
2008
Deducció/any
0,88%
/12
2008
Deducció/12
0,88%

Nivell A

1.555,74

13,69

129,65

1,14

Nivell B

2.852,45

25,10

237,70

2,09

Nivell C

4.149,03

36,51

345,75

3,04

Nivell D

6.300,00

55,44

525,00

4,62


Plus titulació

Total/any
2008
Deducció/any
0,88%
/12
2008
Deducció/12
0,88%

Portalliteres

172,95

1,52

14,41

0,13