Skip to main content

Annex 17 - Retribució variable en funció d'objectius 2008-deducció 0,88%


Annex 17

Retribució variable en funció d'objectius 2008-deducció 0,88%


(Per jornades completes) grups 1, 2 i 3 nivell II


Grup prof.

Lloc treball

N

Import màxim
2008
Deducció
0,88%

1

Prof. Plantilla

III

3.400

29,92

1

Prof. Plantilla

II

3.400

29,92

1

Prof. Plantilla

I

3.400

29,92

2

Inferm/Llevad.

-

2.800

24,64

3

Tècnica/tècnic superior

II

1.200

10,56

7

Subaltern

-

758,11

6,67(Per jornades completes) grups 3 nivell I, 4, 5, 6 i 7


Grup prof.

Lloc treball

N

Import màxim
2008
Deducció
0,88%

3

Aux. TES

I

852,87

7,51

3

TCAI

I

852,87

7,51

4

Divers

-

1.326,69

11,67

5

Divers

-

1.137,17

10,01

6

F. Administr.

II

947,64

8,34

6

F. Administr.

I

852,87

7,51

6

F. S. Divers

II

947,64

8,34

6

F. S. Divers

I

852,87

7,51

7

Sub-portalliteres

-

758,11

6,67

7

Subaltern

-

758,11

6,67