Skip to main content

Annex 15 - Salari base 2008-deducció 0,88%


Annex 15

Salari base 2008-deducció 0,88%


Grup prof.

Lloc treball

N

Total/any
2008
Deducció/any
0,88%

/14

 

Deducció/14
0,88%

1

Prof. Plantilla

III

41.456,22

364,81

2.961,16

26,06

1

Prof. Plantilla

II

35.878,21

315,73

2.562,73

22,55

1

Prof. Plantilla

I

27.692,54

243,69

1.978,04

17,41

2

Infermera/infermer

-

27.906,65

245,58

1.993,33

17,54

2

Llevadora/llevador

-

28.994,97

255,16

2.071,07

18,23

3

Tècnica/tècnic superior

II

20.979,59

184,62

1.498,54

13,19

3

Aux. TES

I

17.795,67

156,60

1.271,12

11,19

3

TCAI

I

18.378,68

161,73

1.312,76

11,55

4

Divers

-

31.213,45

274,68

2.229,53

19,62

5

Divers

-

25.220,11

221,94

1.801,44

15,85

6

F. Administr.

II

20.967,58

184,51

1.497,68

13,18

6

F. Administr.

I

18.377,06

161,72

1.312,65

11,55

6

F. S. Divers

II

20.964,73

184,49

1.497,48

13,18

6

F. S. Divers

I

18.365,62

161,62

1.311,83

11,54

7

Sub-portalliteres

-

16.841,65

148,21

1.202,98

10,59

7

Subaltern

-

15.619,48

137,45

1.115,68

9,82Plus nocturnitat 2008-deducció 0,88%


Grup prof.

Lloc treball

N

Total/any

Deducció/any

/14

Deducció/14

1

Prof. Formació

V

4.774,71

42,02

341,05

3,00

1

Prof. Formació

IV

4.774,71

42,02

341,05

3,00

1

Prof. Formació

III

4.774,71

42,02

341,05

3,00

1

Prof. Formació

II

4.774,71

42,02

341,05

3,00

1

Prof. Formació

I

4.774,71

42,02

341,05

3,00

2

Prof. Formació

II

4.052,35

35,66

289,45

2,55

2

Prof. Formació

I

4.052,35

35,66

289,45

2,55

1

Prof. Plantilla

III

5.598,89

49,27

399,92

3,52

1

Prof. Plantilla

II

5.545,31

48,80

396,09

3,49

1

Prof. Plantlla

I

5.545,31

48,80

396,09

3,49

2

Infermera/infermer

-

4.776,09

42,03

341,15

3,00

2

Llevadora/llevador

-

4.776,09

42,03

341,15

3,00

3

Tècnica/tècnic superior

II

3.980,07

35,02

284,29

2,50

3

Aux. TES

I

3.582,06

31,52

255,86

2,25

3

TCAI

I

3.582,06

31,52

255,86

2,25

4

Divers

-

5.572,10

49,03

398,01

3,50

5

Divers

-

4.776,09

42,03

341,15

3,00

6

F. Administr.

II

3.980,07

35,02

284,29

2,50

6

F. Administr.

I

3.582,06

31,52

255,86

2,25

6

F. S. Divers

II

3.980,07

35,02

284,29

2,50

6

F. S. Divers

I

3.582,06

31,52

255,86

2,25

7

Sub-portalliteres

-

3.184,06

28,02

227,43

2,00

7

Subaltern

-

3.184,06

28,02

227,43

2,00