Skip to main content

Annex 2 - Plus de nit, dissabte, diumenge i festiu any 2006

Plus de nit, dissabte, diumenge i festiu any 2006


Modalitat ANitde diumenge a dijous (040A)


Grup de personal

Preu/hora


A

3,11


B

2,74


C

2,41


D i E

2,25Modalitat BDiumenge

Dissabte nit


i festiu dia

i vigília


(040D)

festius nit

Grup depersonal

Preu/hora

Preu/hora

B

7,44

7,44

C, D I E

5,84

5,84


Dissabte dia

Divendres nit


(040C)

(040B)


Preu/hora

Preu/hora

A

4,22

7,33

B

3,72

6,46

C

2,92

5,33

D i E

2,92

5,17

Nits del 24 i 31 de desembre (de 22h a 8h) i dies 25 de desembre i 1 de gener (de 8h a 22h):

Personal facultatiu i resident i personal diplomat sanitari (en aquest cas només EAP):

50% d'increment del preu hora d'atenció continuada per jornada complementària.

Altres col·lectius:

100% d'increment del preu hora d'atenció continuada per jornada ordinària.